Szkoły celne

informator GDYNIA

 
 
STRONA GŁÓWNAWIADOMOŚCIINFORMATORYOFERTY PRACYKONTAKT
STUDIUM HANDLU ZAGRANICZNEGO i OBSŁUGI CELNEJ

GDYNIA


tel. 87 621 34 71

zapisz się INFORMATOR

Kierunki kształcenia:

Kierunek HANDEL ZAGRANICZNY, OBSŁUGA CELNA
Podbudowa SZKOŁA ŚREDNIA /matura nie obowiązuje/
System ZAOCZNY
Czas trwania 2 SEMESTRY
Terminarz zjazdów 2 razy w miesiącu / sobota - niedziela /
Przedmioty Organizacja służb celnych i polityka celna państwa • agencje, składy celne i podatkowe • logistyka • towaroznawstwo i taryfikacja • podstawy prawa • prawo administracyjne • ordynacja podatkowa, vat i akcyza w wymianie towarowej w obrocie UE i poza UE • kodeks celny wspólnotowy • przepisy wykonawcze do kodeksu celnego • postępowanie celne • handel zagraniczny i umowy międzynarodowe • spedycja i przewozy • procedury gospodarcze • marketing, forfaiting, franczyzna • informatyka i zastosowanie • język angielski zawodowy
Kwalifikacje Dyplom w wersji wielojęzycznej potwierdzający wyuczenie w zawodach:
CELNIK, AGENT CELNY, LOGISTA
SPECJALISTA OBSŁUGI RUCHU GRANICZNEGO

Licencja państwowa na Agenta Celnego
/po zdaniu egzaminów państwowych/


Słuchaczom przysługują:
  • Legitymacje szkolne / 2-letnie /
  • Zaświadczenia do ZUS, KRUS, WKU itp.
  • Materiały, skrypty i konspekty w ramach opłat czesnego
  • Odliczenia od podatku za naukę
  • Bezpłatną możliwość uzupełniania wiedzy przez absolwentów w okresie 3-ch lat po ukończeniu nauki w SHZOCiS


Wymagana dokumentacja:
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • dowód osobisty /ksero/
  • 4 zdjęcia
  • kwestionariusz osobowy /w sekretariacie SPiZ/
  • opłata wpisowa


INFORMACJE i ZAPISY
telefonicznie: 87 621 34 71

e-mail: elkforum_edu@wp.pl

DO GÓRY »

© 2006 PSPiZ w EłkuCreated by Elnet Ełk