Szkoły celne

informator EŁK

 
 
STRONA GŁÓWNAWIADOMOŚCIINFORMATORYOFERTY PRACYKONTAKT
POLICEALNE STUDIUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i ZARZĄDZANIA

19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 56/1
tel. 87 621 34 71,    kom. 533 145 414,   511 201 932


STUDIUM POSIADA UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ zapisz się INFORMATOR

Kierunki kształcenia:

Kierunek HANDEL ZAGRANICZNY, OBSŁUGA CELNA i SPEDYCJA
Podbudowa SZKOŁA ŚREDNIA
System ZAOCZNY
Czas trwania 4 SEMESTRY
Terminarz zjazdów 2 razy w miesiącu / sobota - niedziela /
Przedmioty Organizacja służb celnych i polityka celna państwa • agencje, składy celne i podatkowe • logistyka • towaroznawstwo i taryfikacja • podstawy prawa • prawo administracyjne • ordynacja podatkowa, vat i akcyza w wymianie towarowej w obrocie UE i poza UE • kodeks celny wspólnotowy • przepisy wykonawcze do kodeksu celnego • postępowanie celne • handel zagraniczny i umowy międzynarodowe • spedycja i przewozy • procedury gospodarcze • marketing, forfaiting, franczyzna • informatyka i zastosowanie • język angielski zawodowy
Uwagi Tytuł:
Licencja państwowa AGENT CELNY


Kierunek TECHNIK ADMINISTRACJI o profilu celnym
Podbudowa SZKOŁA ŚREDNIA
System ZAOCZNY
Czas trwania 4 SEMESTRY
Terminarz zjazdów 2 razy w miesiącu / sobota - niedziela /
Przedmioty Działalność gospodarcza w jednostce administracyjnej • podstawy prawa cywilnego • podstawy prawa pracy • podstawy prawa administracyjnego • podstawy finansów publicznych • postępowanie w administracji • wykonywanie pracy biurowej • psychologia i socjologia społeczna • język obcy w administracji
Uwagi Tytuł:
1. Technik Administracji o profilu celnym
    (certyfikat UE w systemie Europass)
2. Agent Celny - licencja państwowa


Szkoła zapewnia:
  • Fachową kadrę
  • Legitymację szkolną /ulgi na przejazdy/
  • Materiały, skrypty, konspekty
  • Praktyki zawodowe w agencjach celnych
  • Zorganizowanie egzaminu państwowego na licencję agenta celnego


Wymagana dokumentacja:
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • dowód osobisty /ksero/
  • 4 zdjęcia
  • kwestionariusz osobowy /w sekretariacie PSPiZ/
  • wpisowe /równowartość czesnego/
INFORMACJE i ZAPISY
w sekretariacie PSPiZ
19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 56/1
tel. 87 621 34 71,    kom. 533 145 414  oraz  511 201 932
e-mail: elkforum_edu@wp.pl

DO GÓRY »

© 2006 PSPiZ w EłkuCreated by Elnet Ełk